homestarsite
slogan
klaster

Magazyn VIP o Klastrze Innowacyjne Odlewnictwo "Siła tkwi we współpracy"

Jesteś w: tr Aktualności
Magazyn VIP, Nr 1 (52) styczeń/ marzec 2017, str. 86-87

Siła tkwi we współpracy 

Praca w pojedynkę może przynieść sukces, jednak kiedy wiele podmiotów zacznie działać pod wspólnym szyldem,
ich zarządcy mają więcej sił, aby zdobywać szczyty.

Doskonałym tego przykładem jest Klaster Innowacyjne Odlewnictwo. Klaster Innowacyjne Odlewnictwo założono w roku
2011 celem tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu odlewniczego w regionie. Środkiem
do tego miała być budowa platformy współpracy w zakresie innowacyjnych technologii odlewniczych, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji
otoczenia biznesu. W chwili obecnej klaster zrzesza 17 podmiotów branży odlewniczej, w tym: 14 przedsiębiorstw (Dr Ząber Sp. z o.o., Krakodlew S.A., Ośrodek Innowacyjno-Wdrożeniowy Technologii Odlewniczych TECHODLEW, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMET Jerzy Żurański, Prec-Odlew Sp. z
o.o, Ferrus Sp. z o.o., Odlewnia Silum Sp. z o.o., Kancelaria Prawna Grzegorz Orman, Matech Zbigniew Cieloch, MTM Modele Sp. z o.o., Metalodlew S.A., Pol-Steel Sp. z o.o., Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o.), dwie uczelnie wyższe
(Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oraz Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Polskiej Akademii Nauk), a także instytucja otoczenia biznesu (Krakowski Park Technologiczny). Łącznie zatrudniają oni blisko tysiąc pracowników oraz stanowią istotny udział w rynku odlewniczym w Polsce i w Europie (uczestnikami klastra są dwie duże odlewnie, będące liderami rynku krajowego w swoim asortymencie produktowym, tj. Krakodlew S.A. oraz Metalodlew S.A.).

Koordynatorem klastra jest TKO Modern Cast Sp. z o.o., która zawiaduje działaniami powiązania, tak aby sprzyjać wzmacnianiu konkurencyjności i innowacyjności tworzących go podmiotów. Lider powiązania jest podmiotem not for profit,
wypracowany zysk w całości przeznacza na rzecz rozwoju powiązania i jego uczestników. W ostatnich latach spółka
Modern Cast zrealizowała dwa projekty, których celem było utworzenie i rozwój platformy współpracy przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu branży odlewniczej w ramach Klastra Innowacyjne Odlewnictwo oraz w dalszym etapie wzmocnienie
powiązań kooperacyjnych pomiędzy jego członkami w celu opracowania wspólnych produktów klastra o charakterze innowacyjnym i wprowadzenie ich na rynek. Łączna wartość całkowita obu projektów to ponad 32 mln zł.

Klaster Innowacyjne Odlewnictwo ma formułę otwartą, mogą do niego dołączyć przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą powiązania i dołączenia do współpracy!
Dodano 24.02.2017
im
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 300541, on-line: 1