homestarsite
slogan
klaster

O nas

Jesteś w: tr Klaster tr O nas
Dostrzegamy potencjał branży związanej z odlewnictwem oraz innowacyjnymi technologiami odlewniczymi, które charakteryzują się wysoką jakością prowadzonych działań naukowo-badawczych oraz dynamicznie rozwijającymi się technologiami. Widzimy korzyści wynikające z zacieśnionej współpracy pomiędzy instytucjami, którym zależy na rozwoju  nowoczesnych technologii. Dlatego też, w dniu 1 grudnia 2011 r, zawiązaliśmy Klaster Innowacyjne Odlewnictwo o charakterze innowacyjno-technologicznym.
W ramach klastra zrzeszone są firmy związane z odlewnictwem, jednostki otoczenia biznesu oraz instytucje naukowe.
Stworzenie sieci kooperacji pozwoli uczestnikom klastra na produktywne połączenie
i wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo- badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych i państwowych w celu łatwiejszego transferu i absorbcji wiedzy, doświadczeń, technologii oraz innowacji, pomiędzy kooperującymi podmiotami
 i podejmowaniu wspólnych działań w procesach gospodarczych.
Działalność klastra ma na celu trwałe podnoszenie poziomu konkurencyjności lokalnej, regionalnej
i ogólnokrajowej, prowadzącej do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji konkurencyjnej, poprzez ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw, instytucji i jednostek naukowo-badawczych.
Efektywna i konsekwentnie wdrażana polityka umożliwi przekształcenie klastra w  system innowacji charakteryzujący się efektywną absorpcją i tworzeniem innowacji procesowych, produktowych
i organizacyjnych.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2021
wizyt: 193224, on-line: 1