homestarsite
slogan
klaster

Otwarty wykład

Jesteś w: tr Aktualności
Koordynator Klastra brał udział w wykładzie otwartym pt.: „Odnawialne źródła energii i perspektywy rozwoju do 2020 roku - Epoka zawirowań na przełomie dekad - czas na zmiany”, który wygłaszał prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, pan Grzegorz Wiśniewski. Wykład odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Omówione zostały następujące zagadnienia:
- odnawialne zasoby energii,
- odnawialne źródła energii (OZE),
- inwestycje w OZE, specyfika projektów OZE
- struktura instytucjonalna; główni gracze na rynku OZE i ich interesy
- stan rozwoju OZE czyli: 2001-2010: dekada zawirowań na rynku zielonej energii, najnowsza statystyka OZE ‘2010, obroty i zatrudnienie w sektorze OZE, OZE w regionach; potencjał, stan i prognozy; ekonomika i koszty technologii OZE, bieżące trendy na rynku OZE i meandry rozwoju,
- perspektywy rozwoju rynku OZE do 2020 roku: krajowy plan działań na rzecz OZE do 2020 r. (KPD), wyczerpujące się możliwości dotychczasowego systemu wsparcia; rosnące koszty i ryzyko, stan implementacji w Polsce dyrektywy 2009/28/WE o promocji OZE, system wsparcia OZE ze środków UE w perspektyw 2014-2020
 - długookresowy - ekologiczny scenariusz rozwoju energetyki w Polsce do 2050 r.
Poruszając przy tym aspekt  środowiskowy, technologiczny, ekonomiczny, prawny
i społeczny  przy wskazaniu najczęstszych barier, które napotykają na swej drodze  inwestorzy i eksperci w tej dziedzinie.

Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej Polski oraz całej Unii Europejskiej. Rosnąca świadomość społeczna i polityczna na temat coraz szybciej postępujących zmian klimatycznych spowodowała zmiany w myśleniu o gospodarce i środowisku w sektorze przemysłowym jak i w sektorze publicznym oraz spowodowała wzrost ich roli w procesie tworzenia „zielonej gospodarki”.
Prezentowany wykład w znacznym stopniu przybliżył ten ważny obecnie problem zarówno z perspektywy kraju, jak i Unii Europejskiej. Zarówno odnawialne źródła energii jak i zrównoważony rozwój są już od dłuższego czasu jednym z istotniejszych elementów polityki Unii Europejskiej i nabrały one szczególnego znaczenia ze względu na możliwości jakie drzemią w rozwoju technologii, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do ograniczenia skutków oraz długości trwania kryzysu gospodarczego, energetycznego i klimatycznego.
Dodano 05.11.2011
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 315300, on-line: 1