homestarsite
slogan
klaster

Zawracamy ciepło

Jesteś w: tr Aktualności
Ciepło, wracaj!

Dzięki środkom finansowym przyznanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i współpracy jednostek zaangażowanych udało się wprowadzić nowatorską w skali świata technologię odlewniczą. Trwają rozmowy dotyczące budowy instalacji umożliwiającej pozyskanie dużej ilości energii termicznej na potrzeby bieżące jak:

🏢centralne ogrzewania budynków biurowych
🚰oraz wodę użytkową.
---


Odprowadzenie energii termicznej z masy formierskiej nie tylko jest istotne z powodu prawidłowego sterowania procesem, ale również z uwagi na możliwości wykorzystania ciepła pochodzącego jej schłodzenia.


Przesłanką stanowiącą pierwotną przyczynę podjęcia badań Projektu było bardzo powolne wystudzanie wybitej masy.

👷🏻
Dzięki pionierskim działaniom w ramach prac B+R i zrealizowano pierwszy etap prac w tym zakresie (wymiennik ciepła do nagrzewania dużych form w celu kontroli gradientu temperatury wpływającego na postać grafitu w masywnym odlewie), który pozwolił opracować założenia technologiczne dla niniejszego projektu.

🦾 Sterowanie pracą układu odzysku ciepła i urządzeń pomocniczych realizowane będzie poprzez układ automatyki.


---
A wszystko to możliwe dzięki finansowaniu ze środków norweskich i projektowi Innowacyjnej Technologii odzysku i magazynowania energii termicznej z wybitych mas formierskich.
Dodano 20.09.2022
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2024
wizyt: 300561, on-line: 1