homestarsite
slogan
klaster

Idea klastra

Jesteś w: tr Klaster tr Idea klastra
CO TO JEST KLASTER?
Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), konkurujących pomiędzy sobą ale także współpracujących.
Do elementów kluczowych klastra należy zaliczyć:
 • Koncentrację przestrzenną, która pomaga budować trwałe i intensywne kontakty, partnerskie relacje oraz sprzyja dyfuzji wiedzy wymianie doświadczeń i informacji.
 • Jednoczesną kooperację i konkurencję, poprzez zacieśnienie relacji i stworzenie powiązań o charakterze korporacyjno-gospodarczo-ekonomicznym między firmami wchodzącymi w skład danej grupy, dostawcami i usługodawcami, co pozwala ograniczyć koszty działalności w wielu obszarach.
 • Wspólną ścieżkę rozwoju, która w efekcie powoduje, że pierwotna konkurencja między uczestnikami klastra przekształca się w kooperację, chęć znajdywania coraz to nowszych, lepszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań.
 • Istnienie silnych i trwałych interakcji między uczestnikami klastra, które pomagają wzmocnić potencjał innowacyjny uczestników, poprzez wspólną ścieżkę rozwoju, ciągłe uczenie się i dążenie do najlepszego w grupie.
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ W RAMACH KLASTRA?
 • Współzawodnictwo zamiast konkurencji.
 • Wyzwolenie znacznego potencjału innowacyjnego.
 • Wspieranie i promowanie działalności gospodarczej członków klastra.
 • Wspieranie działalności badawczo rozwojowej.
 • Wspólne, wielopłaszczyznowe działania na rzecz ochrony środowiska.
 • Skuteczne konkurowanie na rynku regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
 • Rozszerzenie i umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi tworzącymi klaster (w tym jednostki badawczo - rozwojowe).
 • Wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek.
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych.
 • Podniesienie konkurencyjności firm skupionych w klastrze dzięki udostępnieniu im najnowocześniejszych technologii, nie znanych jeszcze wśród polskich podmiotów, a stwarzających zupełnie nowe możliwości działania.
 • Szybszy i lepszy rozwój.
 • Wyższą produktywność, efektywność, skuteczność i przedsiębiorczość.
 • Większą zdolność do innowacji, poprawiając przepływ informacji, wiedzy i umiejętności, zarówno przez kontakty formalne jak produktywność nieformalną uczestników.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2021
wizyt: 193233, on-line: 1