homestarsite
slogan
klaster

Nasze cele

Jesteś w: tr Klaster tr Nasze cele
 • Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu odlewniczego w regionie, poprzez budowę platformy współpracy w zakresie innowacyjnych technologii odlewniczych, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu
 • Wspieranie przedsiębiorstw z branżyprzemysłu ciężkiego.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze odlewnictwa i tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostekbadawczo-rozwojowych.
 • Łączenie i rozwijanie badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie technologii odlewniczych.
 • Wymiana umiejętności, informacji i doświadczeń.
Realizacja celów nastąpi poprzez:
 • Promowanie idei Klastra, jako miejsca dla tworzenia przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności i realizacji projektów oraz innowacyjnych technologii odlewniczych.
 • Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków funkcjonowania i rozwoju instytucji, firm i organizacji działających w sektorze przemysłu oraz innowacyjnych technologii odlewniczych.
 • Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Klastra, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii.
 • Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w szczególności z funduszy europejskich.
 • Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.
 • Wspieranie działań firm innowacyjnych i przedsięwzięć zgodnych z celami Klastra, głównie poprzez pozyskiwanie krajowych i pomocowych źródeł finansowania projektów.
 • Pozyskiwanie nowych uczestników Klastra z odpowiednim potencjałem gospodarczym lub wiedzy dla zapewnienia jego rozwoju.
 • Udział w targach i konferencjach branżowych.
 • Organizowanie spotkań i szkoleń.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Klaster - Innowacyjne odlewnictwo | 2011-2021
wizyt: 193229, on-line: 1